Školné a platby

Základní škola
Mateřská škola

Školné je možné hradit měsíčně, ročně, případně formou daru (OSVČ a právnické osoby). Základní měsíční školné je 7 500,-

 

Cena školného zahrnuje:

  • Veškerou výuku v českém i anglickém jazyce, včetně  konverzace v rámci školních klubů v odpoledních hodinách.
  • Školní pomůcky včetně povinných učebnic (papírových i elektronických), sešity na výuku.
  • Pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.
  • Výuku  při sníženém  počtu 10 žáků na třídu.
  • Vybavení tříd nadstandardní počítačovou  a audiovizuální technikou, interaktivní tabule v každé třídě.
  • Školní uniforma 
  • Provoz družiny od 7:00 - 8:30, 13:00 - 17:00.

 Školné nezahrnuje:

  • Doporučenou literaturu a nadstavbové učebnice
  • Výlety, které jsou povinné, škola v přírodě, výměnné pobyty v zahraničí, adaptační pobyty
  • Obědy, svačiny

Stipendium
Naším zájmem je dostupnost studia na základní škole pro žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Sociální stipendium je určeno na pokrytí nákladů studia ve výši předepsaného školného pro příslušný školní rok. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, jeho přidělení je anonymní a diskrétní.

Bližší informace vám rádi sdělíme u osobního pohovoru.

U nově přijatých žáků je záloha na školné za měsíc září a říjen splatná v hotovosti, při vydání Rozhodnutí o přijetí  k základnímu vzdělávání   a  podpisu Smlouvy o poskytnutí základního vzdělávání.

Školné je hrazeno  bankovním  převodem na  účet  školy č.ú.: 2100285698/2010  k 10.  dni příslušného měsíce  školního  roku vždy  do 10. dne příslušného měsíce na základě vystavené faktury.

Nabízíme sourozenecké slevy na školné.

Školné  pro  děti zapsané v Mateřské škole Duhový svět, s.r.o.  

 

                 Pravidelná docházka 5 dnů v týdnu/20 dnů v měsíci

 

Celodenní provoz 

 

7 500 Kč

 

Polodenní  provoz 

 

7 000 Kč

 

 

Pravidelná docházka 4 dny v týdnu /16 dnů v měsíci

 

Celodenní provoz 

 

6 500 Kč

 

Polodenní provoz 

 

6 000 Kč

 

 

Pravidelná docházka 3 dny v týdnu/ 12 dnů v měsíci

 

Celodenní  provoz 

 

6 000 Kč

 

Polodenní provoz

 

5 500 Kč

 

U nově přijatých dětí je záloha na školné za měsíc září splatná v hotovosti, při vydání Rozhodnutí o přijetí  k předškolnímu vzdělávání   a  podpisu Smlouvy o poskytnutí předškolního vzdělávání.

Školné je hrazeno měsíčně  bankovním  převodem na  účet  školy č.ú.: 2100285698/2010  k 10.  dni příslušného měsíce  školního  roku vždy  do 10. dne příslušného měsíce na základě vystavené faktury.

 

Školné zahrnuje: pitný režim po celý den, dopolední a odpolední svačiny dětí, doplňující aktivity vymezené školním vzdělávacím programem, základní hygienické potřeby (vyjma plen), výtvarný a pracovní materiál, hračky a didaktické pomůcky, provozní režii mateřské školy a pojištění dětí.

Při zapsání sourozenců je na druhé dítě poskytována výrazná sleva.