Slovo zřizovatele

Společnost Education 4 You, a.s.  (E4Y) vznikla jako vzdělávací platforma sdružující kvalitní vzdělávací instituce. Je rovněž zřizovatelem projektu Duhový svět, který poskytuje vzdělání pro předškolní a školní děti a jako stabilní společnost si může dovolit poskytnout stipendijní fond pro mimořádně nadané žáky a podporovat vzdělávání v dlouhodobém horizontu. Rovněž zajišťuje certifikovaná školení pro firemní zaměstnance.

Celý projekt vznikl v roce 2011 bakalářským programem na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomie, později ještě práva. K úspěšnému počinu se následně přidávaly další projekty: DIGI Akademie pro vzdělávání dospělých, Mateřská škola a Základní škola Duhový svět i programy MBA. V roce 2015 byly vysokoškolské aktivity převedeny na VŠ podnikání a práva a vznikla současná platforma Education 4 You, která zastřešuje veškeré naše vzdělávací aktivity.

Základem celého projektu bylo setkání přátel z různých oblastí podnikání, kteří jsou přesvědčeni o tom, že nejcennější komoditou každého člověka je kvalitní vzdělání a poznání. Právě zde vznikla potřeba zařadit do portfolia vedle investic, vývoje software a ICT, obnovitelných zdrojů, výroby ekologických obalů a rozvoje obchodování s kryptoměnami, také vzdělání. Považujeme za naši povinnost dlouhodobě podporovat vzdělávací projekty a poskytovat skutečně kvalitní vzdělání, které bude každému jednotlivci průvodcem v jeho rozhodování a životním směřování.