Pestré mimoškolní aktivity

V rámci výuky i během odpoledne nabízíme dětem pestrou škálu mimoškolních aktivit, které navazují na školní vzdělávací program. Děti se zapojují do činností zaměřených na rozvoj tělesné zdatnosti, výtvarné i hudební kultury. Při pokusech a badatelsky orientovaném vyučování se seznamují s přírodními vědami, zárověň se učí  smysluplně využívat moderní technologie. Během školního roku organizujeme školy v přírodě a adaptační pobyty.